انواع مجلات یا جورنال از نظر محتوا

 مترادف مجلات نشریه های ادواری می باشند. اما واژه جورنال اکثرا درنشریات تخصصی تر به کار می رود. انواع مجلات یا جورنال یک قرن و نیم  قبل خصوصیات و هویت مجله های علمی را مشخص کرد. هدف از   جورنال این می باشد که نتیجه بخصوص از علوم طبیعی، مهندسی و گزارش هایی در رابطه با کلیه نوشته های علمی و هنر منتشر کند.  در آن زمان روش شرح کتاب و توصیف آن به شکل مستقیم و انتخاب قطعات از میان آنها بود.

  ***پژوهشگر گرامي با تكميل فرم زير با متخصصين و حرفه اي ها در رشته خود ارتباط بگيريد***


  ***كار خود را به متخصصان و حرفه‌اي ها واگذار كنيد***
  ***** پژوهشگر گرامي جهت مشاوره رايگان فرم زير را تكميل نمائيد در كمترين زمان با شما تماس گرفته مي شود! *****


  طرح ابتدایی کار توصیف وقایع جزو مرتبه دوم بود اما با گذر زمان بحث و گفت و گو از تجربه های تازه در علوم طبیعی و شناسایی پدیده های به روز در طبیعت توانست جای بیشتری را  اشغال کند.  به عبارت دیگر مقالاتی که در مجلات اولیه وجود داشت شرح و گزارشی از رویکردهای مشاهدات بودند. ولی با پیشرفت علم و تکنولوژی علمی بسیار دشوار شدند و در نهایت به خلق استانداردهایی در رابطه با سازماندهی و ساختمان مقالات در مجله های علمی منجر شد.

   در حال حاضر مقاله‌های علمی جزو منابع عمده اطلاعات علمی محسوب می‌شوند و در بین مدارک علمی دارای جایگاه بخصوصی هستند. به شکل کلی مقاله هایی که در مجلات چاپ می‌شوند جزو دقیق ترین ابزار برای منتقل کردن اطلاعات علمی محسوب می شوند.

   در مقایسه با کتاب، انواع مجلات یا جورنال با تاخیر کمتری چاپ می شوند ولی دارای استنتاج های کمتری می باشند به همین خاطر به زودی قدیمی می شوند.  مقدار قدیمی بودن کتاب و مقالات بستگی  به مقدار گسترش پیدا کردن دانش در هر رشته دارد.

   انواع مجلات یا جورنال به عنوان یکی از وسایل و ابزارهای اطلاع‌رسانی علمی در صنعت به حساب می آید. به دلیل این که از یک طرف بین مجامع علمی و محققان ارتباط برقرار می‌کند و از طرفی دیگر هم دانش را از قسمت های دانشگاهی و پژوهشی به حوزه صنعت منتقل می‌کند. این خصوصیات برجسته به معنای برقراری تعامل میان موسسات نرم افزاری و سخت افزاری می باشد.

  انواع مجلات و جورنالفرق های میان Paper و Article

  یادداشت(article)  به هر نوع نوشته و هر نوع سبک بخصوصی تعلق دارد مثل نوشتن چند پاراگراف در روزنامه در رابطه با موضوع بخصوص اما Paper  یا همان مقاله دارای سبک بخصوص می باشد و فقط به نوشته های علمی مربوط می شود که دارای ساختار معینی می باشد. پس در مجامع علمی به مقاله peper  می گویند.

  فرق های میان انواع مجلات یاjournal ،  magazine، newspaper

   ایده‌آل‌ترین کلمه واژه فارسی برای کلمه اول انواع مجلات یا جورنال،  برای کلمه دوم روزنامه،  برای کلمه سوم مجله عمومی می باشد.

   فرق های میان Article ، paper، manuscript

   سایر کلمات دیگری که باید به فرق های معنایی آنها توجه داشت article ، paper، manuscript  می باشد. به نخستین نسخه مقاله که برای انواع مجلات یا جورنال ارسال می‌شود پیش فرض می‌گویند. به پیش نویس های نهایی که هنوز به چاپ نرسیده اند Manuscript می گویند.  وقتی ویرایشگرهای یک نشریه مقاله‌ای را قبول می‌کنند به آن مقاله paper یا article  می گویند.  آمریکایی ها اکثراً از واژه paper  برای مقالات بهره گیری می کنند.  البته اگر بخواهیم به تفاوت میان paper و Article  بپردازیم این گونه می باشد که به هر مقاله، انواع مجلات یا جورنال های غیرعلمی که به چاپ برسد article  ولی paper  در مجله های علمی چاپ می شود.  پس از قبول شدن مقالات اشخاصی که از همان ژورنال مقاله شما را از لحاظ نگارشی بررسی کرده‌اند آن را به صورت ژورنال در می آورند.

  انواع مجلات و جورنال

  انواع مجلات و جورنال

   انواع و اقسام مقالات

   دسته بندی مقاله های مجلات امکان دارد از لحاظ دو دیدگاه دارای فرق باشند: الف)  از نظر حجم و طول نوشته ب)  از نظر نوع اطلاعات و نحوه تدوین.

  الف)  در رابطه با اولین سوالی که به ذهن افراد می‌رسد این می باشد که آیا داده های جمع آوری شده برای تدوین مقاله طولانی به همراه بحث و گفت و گو مطلوب است، یا فقط می‌تواند یک گزارش کوتاهی از نتیجه گیری کسب شده را ارائه دهد. از طرفی دیگر بر اساس خصوصیات و اهداف انواع مجلات یا جورنال مدنظر آیا موقعیت به صورتی می باشد که گزارش کامل ارزیابی را برای آنها ارسال کرد یا باید مقاله ای از آن گردآوری کرد یا در حد یادداشت ارتباطی کافی می باشد. موقعیت رشته موضوع دانشجو در این عوامل حائز اهمیت می باشد.

  ب)  دسته بندی دیگری که بر اساس موقعیت اطلاعات مورد ارزیابی قرار می گیرد مقاله های انواع مجلات یا جورنال را به گروه های متعدد مانند: مقاله پژوهشی، مقاله تجزیه و تحلیلی،  مقاله جمع آوری تقسیم می کند.

   مقالات پژوهشی

   مقالات پژوهشی به مقاله ای گفته می شود که از تحقیق نوینی تشکیل شده باشد که پژوهشگر آن را انجام داده باشد و به افراد دیگری متکی نباشد.

  مقالات تجزیه و تحلیلی

   مقالات تجزیه و تحلیلی مقاله ای می باشد که مولف با بهره گیری از منبع های پژوهشی پیشین این نظریه بخصوصی را در رابطه با فعالیت خود ارائه می دهد. در این مورد مقاله معمولاً مولف نظریه ای را فراهم می‌کند که امکان دارد نویسنده با عقیده انتقادی به گفت‌وگو در رابطه با نظریه های پیشین بپردازد. در این گونه موارد مولف نظریه‌های موجود را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد و با دلیل محکم و استفاده از شواهد برتری نظری را بر سایر نظریه های دیگر نشان می دهد.

  مقالات جمع آوری شده  در انواع مجلات یا جورنال

   مقالات جمع آوری شده در انواع مجلات یا جورنال برای جمع‌آوری نظریه های متعدد در ارتباط با موضوع بخصوص می‌پردازد و در حقیقت کار به روزی را فراهم نمی کند. این گونه نوشته را نمی توان جزو یکی از انواع مقالات علمی محسوب کرد در واقع جزو لیست نشريات نامعتبر به حساب می آید.

  لیست تشریفات نامعتبر در انواع مجلات و جورنال

    آخرین لیست نشريات نامعتبر و جعلی از طریق سایت دفتر سیاستگذاری،  امور تحقیقی  و آموزش پزشکی انتشار پیدا کرده و در دسترس دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقی قرار گرفت. در رابطه با لیست نشريات نامعتبر  در انواع مجلات و جورنال نکات زیر بسیار حائز اهمیت می باشد:

  ۱.  بر اساس خصوصیات متفاوت لیست نشريات نامعتبر این دو گروه نشریات از یکدیگر جدا شده و در جدول های جداگانه ای درج می شوند.

  ۲.  نکته پر اهمیت دیگر این می باشد که  ضرورت دارد که آخرین سیاهه انتشار یافته این دفاتر برای کشف لیست نشریات نامعتبر مورد ملاک قرار گیرد.

   با منتشر شدن هر سیاهه تازه بر روی وب سایت های این گونه دفاتر سیاه های قبلی فاقد اعتبار خواهد بود و سیاه های جدید جایگزین آن می شود.  بدین صورت اعتبار نشر باید طبق عناوین و تاریخچه آن ها  در آخرین سیاه مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و از اهمیت دادن به سیاه های قبلی جلوگیری شود.

  ۳.  بر اساس تفاوت داشتن هویت لیست نشريات نامعتبر و نشریات جعلی هنگام ورود این نشریات به سیاهه مطرح نبوده و در برابر نشریات جعلی هیچگونه تاریخی از زمان ورود این گونه سیاه ها درج نشده است.

   بنابراین الزامی می باشد که انواع مجلات یا جورنال های انتشار پیدا کرده در  لیست نشريات نامعتبر به حساب آیند. به این ترتیب باید لیست نشريات نامعتبر و نشریات جعلی مورد تایید قرار گیرد که آخرین سیاهه انتشار یافته بر روی وب سایت های امور تحقیقی جزو ملاک می باشد.

    دانشجویان می توانند از طریق موسسه ترسیم دانش با مشاوران انواع مجلات و جورنال ها از آخرین لیست نشريات نامعتبر مطلع شوند. همچنین پایگاه های معتبر دارای هدف اصلی ارزیابی معتبر بودن ژورنال های ثبت شده می پردازد. این گونه پایگاه ها لیست نشريات نامعتبر راشناسایی کرده وتنها مجلاتی را قبول می کنند که از استاندارهای معینی برخوردار باشد. قطعا شناسایی هر گونه لیست نشريات نامعتبر از لیست نمایه سازی حذف می شوند.

  در سال های اخیر بعضی ازمجلات به علت استاندار نبودن لیست های ISI، Isc  و scopus اخراج شده اند. این امر کار محققان را برای شناسایی لیست نشريات نامعتبر و مجلات جعلی دشوار کرده است. با استفاده از موسسه ترسیم دانش می توان لیست نشريات نامعتبر را راحت تر شناسایی کرد.

  دیدگاهتان را بنویسید