موسسه ترسيم دانش

موسسه ترسيم دانش با بهره‌گيري از كارگروه‌هاي علمي شرايطي را براي پژوهشگران، دانشجويان و اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها فراهم نموده است تا امور پژوهشي خود با خلق نوآوري‌ و توليد دانش در راستاي ارتقاء كمي و كيفي آثار علمي دنبال نمايند و اطمينان بخشي اجرايي موسسه با بهره‌گيري از نخبگان و اساتيد برجسته دانشگاه‌هاي سرتاسر كشور و ارائه مشاوره تخصصي در زمينه هاي علمي گوناگون تضمين گرديده است.

تجربه ما

خدمات خلاقانه - 12 سال
بینش و استراتژی - 10 سال
تحقیقات رسانه ای - 8 سال
اطلاعات بازاریابی - 7 سال
0
متخصصان
0
مشتریان راضی
0
موارد موفق