آموزش انجام مقاله دکتری

انجام مقاله دکترا و پایان نامه برای اکثر دانشجویان در دوران تحصیل یک دغدغه پر اهمیت محسوب می‌شود. اکثر دانشجویان در مسیر انجام مقاله دکتری خود احتیاج به مشاوره رساله دکترا در حوزه تخصصی خود پیدا می کنند. مشاوره رساله دکترا دانشجویان را در مراحل متعددی همراهی می کند که شامل:  انتخاب موضوع جهت انجام مقاله دکترا، نگارش پروپوزال جهت انجام مقاله دکترا، مشاوره رساله دکترا جهت فصل اول تا سوم، تحلیل آماری جهت انجام مقاله دکترا،  نتایج پایان نامه جهت انجام مقاله دکترا می باشد.

  ***پژوهشگر گرامي با تكميل فرم زير با متخصصين و حرفه اي ها در رشته خود ارتباط بگيريد***


  ***كار خود را به متخصصان و حرفه‌اي ها واگذار كنيد***
  ***** پژوهشگر گرامي جهت مشاوره رايگان فرم زير را تكميل نمائيد در كمترين زمان با شما تماس گرفته مي شود! *****


   علاوه بر این بعضی از دانشجویان و محققان جهت نگارش مقاله، انتخاب مجله مطلوب و چاپ کتاب احتیاج به مشاوره رساله دکترا و اشخاص با تجربه دارند. موسسه ترسیم دانش با ارائه دادن خدمات با کیفیت در تمامی زمینه ها همراه دانشجویان جهت انجام مقاله دکترا و سایر عوامل هستند.

  انجام رساله دكترا

  انجام رساله دكترا

  نحوه انجام پایان نامه با استفاده از مشاوره رساله دکتری

  انجام پایان نامه دکترا با استفاده از مشاوره رساله دکترا صورت می گیرد و یک امر ضروری برای کسب مدرک دکترا برای دانشجویان محسوب می‌شود.  دانشجویان در طول مراحل تحصیل خود در مقطع دکترا باید موضوع معینی را انتخاب کنند و با پژوهش ها و آزمایش های متعدد بعد از به دست آوردن نتیجه قابل قبول نتیجه پژوهش خود را به شکل پایان نامه به نگارش درآورند. دفاع از پایان نامه دکترا در مقابل کارشناسان و کسب نمره قابل قبول برای دانشجویان یک امر ضروری می باشد. نگارش پایان نامه دارای قالب های بخصوص و استانداردهای خاصی می باشد که دانشجویان می توانند با استفاده از مشاوره رساله دکترا با این قوانین آشنایی پیدا کنند.

  قدم بعدی برای دانشجویان در مقطع دکترا بعد از به اتمام رسیدن پژوهش ها به دست آوردن نتیجه قابل قبول نگارش نتایج به دست آمده در قالب استاندارد و از پیش مشخص شده می باشد. پایان نامه دارای سرفصل ها و زیرفصل های متعددی می باشد که می توان به موارد زیر اشاره داشت:

  – صفحه معرفی بااستفاده از مشاوره رساله دکترا

  در این صفحه دانشجویان به معرفی عنوان پژوهش،  معرفی اسم پژوهشگر،  به کار بردن اسم استاد راهنما و مشاوره رساله دکترا،  نوشتن سال انجام پژوهش و اسم دانشگاه در آغاز پایان نامه الزامی می باشد.

  – صفحه سپاسگزاری و قدردانی جهت انجام مقاله دکترا

   در صورت احتیاج پژوهشگر صفحاتی را تحت عنوان قدردانی و سپاسگزاری به شکل جداگانه در پایان نامه خود قرار می‌دهد و از اشخاصی که جهت رسیدن به جایگاه کنونی با آنها همراه بودن قدردانی خواهند کرد.

  – صفحه خلاصه نویسی و چکیده جهت انجام مقاله دکترا

  صفحه خلاصه نویسی و چکیده در یک یا دو صفحه نوشته می‌شود که شامل چکیده‌ای از هدف،  موضوع تحقیق، مواد و شیوه کار، نتایج و جمع بندی پژوهش می باشد. این قسمت باید به صورتی باشد که خواننده بتواند با مطالعه این قسمت از موضوع کلی پژوهش نویسنده و برای مطالعه ادامه مطالب مشتاق تر شود.  دانشجویان می‌توانند این قسمت را از طریق مشاوره بهترین موسسه انجام پایان نامه دکترا انجام دهند.

  – فهرست مطالب از طریق مشاوره رساله دکتری

  این قسمت باید به صورتی تنظیم شود که تمامی سرفصل ها و زیر فصل ها را به شکل واضح و روشن از یکدیگر تفکیک کند. قسمت های های فرعی با کمی فاصله در زیر قسمت های اصلی نوشته می شود.  بعد از فهرست مطالب صفحه هایی تحت عنوان فهرست جدول،  فهرست شکل ها و اختصارات استفاده شده نوشته می شود.

  انواع فصل های مختلف جهت انجام مقاله دکترا

  انجام مقاله دکترا دارای فصل های متعددی می باشد که می توان به موارد زیر اشاره داشت:

  – فصل اول: کلیات پژوهش

   فصل اول دارای زیر فصل‌های مختلف می باشد که شامل موارد زیر می شود:

  –  مقدمه و بیان مسئله از طریق بهترین موسسه انجام پایان نامه دکترا

  – اهمیت و ضرورت پژوهش

  –  اهداف پژوهش که دارای هدف اصلی و فرعی می باشد.

  –  پرسش های پژوهش که دارای پرسش های اصلی و فرعی می باشد.

  –  روش شناسی پژوهش

  –  به کاربردن اصلاحات و مفاهیم

  –  فصل دوم: ارزیابی منابع( پایه های نظری و تاریخچه تحقیق)

  در این قسمت می توانید قسمتی از قواعد پایه های نظری در رابطه با موضوع پایان نامه را مطرح کرد. ذکر منابع در این فصل با دو شیوه شماره و سالی صورت می گیرد.  دانشجویان می‌توانند این فصل از پایان نامه را با استفاده از مشاوره بهترین موسسه انجام پایان نامه دکترا ارائه دهند.

   شیوه شماره ای:  اگر در مطالب پایان نامه اسم نویسنده و منبع ذکر نشود شماره مربوط به آن منبع در فهرست منابع، انتهای جمله در داخل کروشه آورده خواهد شد. هنگامی که اسم نویسنده در مطالب ذکر شود دوباره بلافاصله بعد از اسم نویسنده در داخل کروشه نوشته می شود.

   شیوه سالی:  در این قسمت هنگامی که اسم نویسنده در مطالب ذکر شود باید اسم نویسنده و سال در داخل پرانتز و در انتهای جمله نوشته شود در غیر این صورت باید سال انتشار مقاله در داخل پرانتز و در کنار اسم نویسنده نوشته شود.

  – فصل سوم: مواد و شیوه ها(مبانی و شیوه ها)

   در این بخش محل انجام کار و ویژگی های آن،  توضیح جامعی از ابزار و مواد،  شیوه های آزمایش و پژوهش، چگونگی بررسی و ارزیابی اطلاعات به کار برده می شود. این کار جهت راهنمایی پژوهشگران آینده و در صورت احتیاج برای تکرار آزمایشات در سایر جوامع دیگر صورت می‌گیرد.

  – فصل چهارم: تجزیه و تحلیل نتیجه های کسب شده

   این فصل به اطلاعات کسب شده از آزمایشات و پژوهش ها می پردازد که شامل مقدمه و آمارهای استفاده شده، آزمون های فرض برای ارزیابی نتایج، انواع و اقسام تحلیل رگرسیون می باشد.

  – فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات از طریق بهترین موسسه انجام پایان نامه دکتری

   این قسمت به نتیجه کلی روش های به دست آمده می‌پردازد که شامل فصل های زیر می باشد:

  –  فصل اول مقدمه از طریق بهترین موسسه انجام پایان نامه دکترا

  – خلاصه ای از تحقیق ها از طریق بهترین موسسه انجام پایان نامه دکترا

  –  مروری بر یافته های پژوهش از طریق بهترین موسسه انجام پایان نامه دکتری

  –  نتایج از طریق بهترین موسسه انجام پایان نامه دکترا

  –  پیشنهادهایی از یافته های تحقیق  از طریق بهترین موسسه انجام پایان نامه دکترا

  –  محدودیت های پژوهش

  –  پیشنهادهایی جهت پژوهش های آینده

  – فصل ششم:  فهرست منابع جهت انجام مقاله دکترا

   در این بخش منابع بهره گیری شده در پژوهش به ترتیب حروف الفبا به کار برده می شود. باید به این نکته توجه داشت که منابع فارسی باید پیش از منابع انگلیسی ذکر شود. ذکر منابع در این فصل شامل:  نام و نام خانوادگی نویسندگان، به کار بردن اسم منبع، سال انتشار منبع، اسم مجله منتشر شده منبع، شماره جلد و صفحات می باشد.

  نحوه استخراج مطالب انجام مقاله دکتری از پایان نامه

    دانشجویان معمولاً بعد از نگارش پایان نامه دکترا قصد دارند تا یک یا چند مقاله از آن را استخراج کنند. دلیل این کار هم شامل موارد زیر می شود:

  –  کسب استنادات از سایر مقالات و مشهور شدن اسم نویسنده در زمینه پژوهش خود.

  –  افزایش امتیاز علمی دانشجویی جهت دریافت درجه استادی و عضو شدن در هیئت علمی دانشگاه

  –  افزایش سطح سواد جامعه

   استخراج مطالب مقاله از پایان نامه برای پژوهشگر دارای مراحل متعددی می باشد اما در درجه اول پژوهشگر باید فرق میان مقاله و پایان نامه را درک کند که این تفاوت ها شامل موارد زیر می شود:

  ۱.  تفاوت داشتن در اهداف

   هدف پایان نامه ارزیابی سطح علمی دانشجو برای دریافت مدرک دکترا می باشد در صورتی که هدف مقاله اینگونه نمی باشد.

  ۲.  داشتن تفاوت در مخاطبان

   مخاطبین پایان نامه شامل کارشناسان و داوران حاضر در جلسه دفاعی هستند. اما پژوهشگران مقاله کلیه جامعه علمی و سایر اشخاص دیگر هستند که قصد یادگیری موضوع بخصوصی را دارد.

  دیدگاهتان را بنویسید