هدف از آیین نامه تشویق چاپ مقالات در نشریه مجلات معتبر داخلی و خارجی

 برای بیشتر شدن کیفیت کار های علمی منتشر کردن علم و دانش و افزایش سهم ایران در تولیدات علم جهانی الزامی باشد که چاپ مقالات در نشریه، مجلات دارای اعتبار و مجلات علمی به وسیله نهادها، موسسات، مرکزهای پژوهشی و آموزشی تشویق شوند. هدف از این آیین نامه این می باشد که جهت تشویق مقالات برای کلیه موسسات و مرکز های پژوهشی و آموزشی به شکل هماهنگ در سراسر کشور اجرا شود.

  ***پژوهشگر گرامي با تكميل فرم زير با متخصصين و حرفه اي ها در رشته خود ارتباط بگيريد***


  ***كار خود را به متخصصان و حرفه‌اي ها واگذار كنيد***
  ***** پژوهشگر گرامي جهت مشاوره رايگان فرم زير را تكميل نمائيد در كمترين زمان با شما تماس گرفته مي شود! *****


  آیین نامه و شرایط چاپ مقالات در  مجلات علمی

  ماده ۱- اشخاص شایسته تشویق

  ۱-۱ یکی از شرایط چاپ مقالات این است که پژوهشگران در تمامی واحدهای پژوهشی و آموزشی نهادها باید مشخصات و نشانی موسسه یا مرکز های علمی داخل کشور را بیان کرده باشد.

  ۱-۲  نویسندگان مقالات مانند افراد هیئت علمی و پژوهشگران موسسات، مراکز پژوهشی و آموزشی می باشد.

  ماده۲- موقعیت چاپ مقالات شایسته تشویق

  ۲-۱  مجلات بین المللی که مقاله آنها چاپ شده است باید در لیست مجلات معتبر بین المللی قرار بگیرد.

  ۲-۲  مقالات مجلات علمی و تحقیق توسط وزارت علوم، مورد تایید قرار گیرد.

   تبصره شماره ۱: مقالات به چاپ رسیده باید استخراجی از طرح پژوهشی باشد.

  ۲-۳ برای چاپ مقالات در نشریه باید در یکی از شماره های منتشر شده در مجله باشد.  مقالاتی که در حال تایید هستند نمی توانند از این امکانات در این آیین‌نامه بهره گیری کنند.

  تبصره۲: اگر مقالات علمی و خارجی در مجله isc  به نمایه شدن نرسیده باشند از طریق موسسه یا مراکز تحقیقی طبق نمایه شدن در پایگاه های علمی شناخته می‌شوند و تشویق آنها نسبت به اعتبارات آنها تعلق می گیرد.

  چاپ مقالات در نشریه

  چاپ مقالات در نشریه

   ماده ۳-  نحوه فرمول محاسبه و مقدار تشویق جهت چاپ مقالات در نشریه

  × k ریال]۱٫۵ ×  ۲۵۰۰۰۰۰  Y ×[ =مبلغ دریافتی

  ۳-۱مشخصات فرمول

  کلمه IF :  ضریب موثر بودن مجله مقاله مد نظر

  کلمهMIF:  ضریب موثر بودن متوسط در مجله های علمی

  حرفk:  این ضریب بر عهده همه موسسات و مرکز های ملی می باشد که طبق منطقه جغرافیایی  و تعداد مقالات مورد انتخاب قرار می‌گیرد که مقدار آن به صورت۰/۵›۰۳‹k می باشد.

  حرفY:  این حرف نشان دهنده ضریب تعداد نویسندگان مقاله می باشد.

   تبصره ۱:  اگر نویسنده‌ای جزو هیچ کدام از موسسات پژوهشی و آموزشی و وابسته به نهاد نباشد در لیست محاسبه تعداد نویسندگان  قرار داده نمی شود.

  ۳-۳ لیستی از ضریب موثر و ضریب موثر متوسط در مجلات علمی بین المللی در وب سایت معاونت تحقیق علوم می باشد.

  4-3  لیستی از ضریب موثر و ضریب موثر متوسط در مجلات علمی داخلی در پایگاه ISC  می باشد که با انتخاب گزینه گزارش های استنادی نشریات فارسی در دسترس می باشد.

  5-3 مبلغ هر کدام از نویسندگان به شکل مستقل محاسبه می شود.

   تبصره ۲:  حداقل مبلغ در نظر گرفته شده برای نویسندگان و چاپ مقالات در نشریه ۸۰ هزار تومان می باشد که مقدار تشویق محاسبه شده نسبت به آن کمتر می باشد.

   ماده ۴- پذیرش و مبالغ در نظر گرفته شده برای تشویق

  1-4مقدار تشویق مقالات فارسی طبق عرف علمی و پژوهشی و بر اساس فرمول محاسبه می شود.

  2-4  هر کدام از موسسات و مراکز پژوهش ملی مبلغ تشویق هر کدام از نویسندگان را که هیئت علمی در آنجا حضور دارند را به صورت مستقیم محاسبه می کنند و به آنها پرداخت خواهند کرد.  اگر نویسندگان جزو چندین موسسه و مراکز علمی باشد برای دریافت مبلغ خود باید به موسسات مرکز خودشان رجوع کنند.

  تبصره: مبلغ تشویقی برای نویسندگان خارجی تعلق نخواهد گرفت.

  3-4 بر اساس ماده ۱۴۴ قانون مالیات های مستقیم و تشویق های مقالات معاف می‌شوند.

  ۴-۴  مقالاتی که در رابطه با تحقیق های به اتمام رسیده و منطبق با قراردادهای پژوهشی باد دستگاه‌های اجرایی دولتی و موسسات تحقیقی می باشد باید با  در نظر گرفتن موارد زیر در محاسبه از ضریب ۱ و ۵ استفاده شود.  موضوع  موضوع و شرایط چاپ مقالات باید با ماموریت دستگاه اجرایی متناسب باشد.

  5-4 به چاپ مقالات در نشریه تنها یکبار تشویق تعلق خواهد گرفت.

  6-4 مبلغ مقدار تشویقی برای هر کدام از آنها ۱۰ میلیون ریال می باشد.

   ماده ۵- روش ارزیابی شرایط چاپ مقالات  تشویق

  1-5 مبلغ های تشویقی در نظر گرفته شده پژوهشگران و مرکز های پژوهشی و مجتمع‌های آموزشی به وسیله کمیته با ترکیب هایی مانند:  معاونت تحقیق موسسات،  مراکز پژوهشی ملی یا معاون آموزشی علمی کاربردی و یک نفر از اعضای هیئت علمی با انتخاب رئیس موسسه و نماینده آن مشخص می شود. در رابطه با پژوهشگران نهادها بر اساس نوع تخصص و مقطع تحصیلی مراکز پژوهشی در رابطه با آن رشته ارجاع می شوند.

  2-5 نماینده معاونت پژوهشی وظیفه یکسان سازی و هماهنگی برنامه ها را برعهده دارد.

   تبصره ۱:  این جلسه با تمامی اعضای تشکیل می‌شود و  با اکثریت رأی ها تصمیم گیری می شود.

  ماده۶-  اعتبار مبلغ های تشویقی از طریق مرکز های پژوهشی و موسسات تامین می شوند.

  چاپ مقالات در نشریه

  چاپ مقالات در نشریه

  شرایط چاپ مقالات

   یکی از شرایط چاپ مقالات بدین صورت می باشد که در مجله های معتبر بین المللی و دریافت تاییدیه از موسسات پژوهشی می باشد.  پژوهشگرانی که قصد چاپ مقالات در نشریه و مجلات را دارند می‌توانند   با استفاده از موسسه ترسیم دانش  که جزو با تجربه ترین موسسات می باشند در ارتباط باشند و از مشاوره های آن در این رابطه استفاده کند. علاوه بر این می توانند چاپ مقالات در نشریه را به این موسسه واگذار کنند تا با کمترین زمان و هزینه صورت گیرد.

  نحوه چاپ مقالات در نشریه و مجلات معتبر

   چاپ مقالات در نشریه و مجلات معتبر باید طبق ساختار مجله  و قوانین موجود در سایت مجلس صورت گیرد.  یکی از شرایط چاپ مقالات این می باشد که باید بعضی از قواعد نگارشی و ساختار مقاله رعایت شود تا بتوان تاییدیه مجله را دریافت کرد و آن را به چاپ رساند.

   جهت چاپ مقالات در نشریه باید  هر مقاله  دارای عنوان، خلاصه نویسی فارسی و کلمات کلیدی فارسی،  مقدمه، مواد و شیوه ها، نتیجه گیری بحث و گفت و گو، خلاصه نویسی انگلیسی و کلمات کلیدی انگلیسی باشد که  باید به شرایط چاپ مقالات و  قواعد زیر توجه شود:

  –  عنوان مقاله باید مختصر و مفید باشد و بیشتر از ۱۵ کلمه نباشد.

  –   یکی از شرایط چاپ مقالات به این صورت می باشد که باید هر کدام از مقالات دارای یک صفحه مانند: مشخصات نویسنده، مرتبه علمی، نشانی نویسنده به دو زبان فارسی و انگلیسی، شماره همراه و ایمیل باشد.

  –  مقالاتی که دارای چندین مولف هستند جهت چاپ مقاله در نشریه باید ترتیب اسامی و حقوق مولفین رعایت شود.

  –  جهت خلاصه نویسی در مقاله باید محتوای آن بیان شود و با ترکیب در شیوه ها نتیجه گیری و کاربرد آن در یک پاراگراف و حداکثر ۱۵ خط ذکر شود. خلاصه انگلیسی باید به فارسی ترجمه شود.

  –  برای چاپ مقالات در نشریه کلمات کلیدی در سه تا پنج کلمه پس از خلاصه نویسی های فارسی و انگلیسی  نوشته شود.

  – در قسمت مقدمه باید طرح مسئله سابقه کار و اهمیت پژوهش بازگو شود. جهت چاپ مقالات در نشریه باید اهداف مطالعه به شکل واضح و شفاف در مقدمه نوشته شود.

  –  مواد و شیوه ها مانند ابزار کار طرح‌های آماری چگونگی گردآوری داده ها و نحوه اجرای تحقیق برای چاپ مقالات در نشریه باید معین شود.

  –  یکی از قواعد شرایط چاپ مقالات این می باشد که در صورت ضرورت باید از موسسات و اشخاصی که در این زمینه همکاری کرده است تقدیر و تشکر شود.

  –  شرایط چاپ مقالات به این شکل می باشد که تمامی منابع به زبان فارسی به ترتیب حروف الفبا مشخصات نویسنده و اسم نهادها باید ذکر شود.  همچنین استفاده از  منابع بی نام  جلوگیری شود.

  –  شرایط چاپ مقالات به این صورت می باشد که اگر منبع نشریه به چاپ رسیده اسم یک موسسه باشد باید مشخصات موسسه، سال انتشار و عنوان نشریه در مقاله ذکر شود.

  دیدگاهتان را بنویسید