ساخت پرسشنامه

نحوه ساخت پرسشنامه مدیریت تضاد

نحوه ساخت پرسشنامه مدیریت تضاد  هدف از ساخت پرسشنامه مدیریت تضاد این می باشد که اشخاص را روشن می‌سازد.  چگونگی تکمیل و انجام پرسشنامه:  تصور کنید که در یک شرایط کاری با مخالفت مدیر خود روبه رو می شوید بعد از آن چگونه با این موقعیت مقابله می‌کنید و غالباً چه نوع برخوردی را انتخاب…

ادامه مطلب