شرح انجام و آموزش تحلیل آماری

انجام پايان نامه و يا انجام تحلیل آماری پایان نامه یکی از پر اهمیت ترین عوامل جهت تحقیق می باشد. اکثر تحقیق هایی که در علوم  انسانی صورت می‌گیرد همانند سایر علوم پژوهش کمی محسوب می شود. منظور از پژوهش‌های کمی این می باشد که در نهایت فرضیات ذهنی محقق تبدیل به عدد می‌شود و این عدد تاییدیه یا رد یک فرضیات تحقیق را نشان خواهد داد.

  ***پژوهشگر گرامي با تكميل فرم زير با متخصصين و حرفه اي ها در رشته خود ارتباط بگيريد***


  ***كار خود را به متخصصان و حرفه‌اي ها واگذار كنيد***
  ***** پژوهشگر گرامي جهت مشاوره رايگان فرم زير را تكميل نمائيد در كمترين زمان با شما تماس گرفته مي شود! *****


  پژوهش های کیفی به پژوهش هایی گفته می شود که پژوهشگر در رد یا تاییدیه یک فرضیات از اعداد و ارقام بهره گیری می کند ولی نتیجه یک فرضیه به وسیله مشاهده، تجزیه و تحلیل، استنباط و سایر موارد رد یا تایید خواهد شد. برای ارزیابی اطلاعات جهت انجام تحلیل آماری پژوهش های کمی نرم افزارهای متعددی در علوم انسانی گسترش پیدا کرده‌اند که این نرم افزارها شامل موارد زیر می شود:

  –  نرم افزار لیزرل جهت انجام تحلیل آماری

  –  نرم افزار ایموس برای انجام تحلیل آماری

  –  نرم افزار spss برای انجام تحلیل آماری

  –  نرم افزار pls برای انجام تحلیل آماری

  –  نرم افزار ای ویوز جهت انجام تحلیل آماری

   این نرم افزارها  بیشترین استفاده را برای انجام تحلیل آماری در رشته علوم انسانی مثل حسابداری، مدیریت و روانشناسی و زیر شاخه های آن دارد.  انجام تحلیل آماری و گردآوری اطلاعات برای تحقیق مهمترین اصل فرضیات تحقیق محسوب می شود که نحوه انجام تحلیل آماری و چگونگی ورود به اطلاعات از طریق نرم‌افزار را معین می کند.

  رشته علوم اقتصادي

  رشته علوم اقتصادي

   موسسه ترسیم دانش یکی از مراکز انجام تحلیل آماری محسوب می شود که از طریق  کمک دانشجویان در رشته هایی مانند مدیریت، روانشناسی و روانسنجی  به انجام تحلیل آماری  به صورت دقیق می پردازد. این موسسه علاوه بر این با دارا بودن ۱۲ سال سابقه کار جهت انجام تحلیل آماری در خدمت دانشجویانی می باشند که برای بررسی اطلاعات خود در هر کدام از نرم افزارها احتیاج به مشاوره و همکاری داشته باشند.

  مشاوره جهت انجام تحلیل آماری

   مشاوره جهت انجام تحلیل آماری خدمات بررسی و ارزیابی اطلاعات دانشجویان در مقطع دکترا را در کوتاه ترین زمان و با ایده‌آل‌ترین کیفیت ارائه می دهد. در حال حاضر یکی از دغدغه های دانشجویان در مقطع دکترا دسترسی پیدا کردن سریعتر به نتایج پایان نامه و نگارش پایان نامه خود می باشد.

   دانشجویان می توانند از طریق موسسه ترسیم دانش از خدمات تجزیه و تحلیل کلیه فصل پایان نامه استفاده کنند. این موسسه به بیش از ۷۰۰ دانشجو در مقطع دکترا مشاوره و خدمات انجام تحلیل آماری را  ارائه داده است. پس دانشجویان می توانند با اطمینان کامل انجام تحلیل آماری خود را به این موسسه بسپارند.

  هزینه های انجام تحلیل آماری

   هزینه های انجام تحلیل آماری برای پایان نامه بر اساس تعداد فرضیات، نوع آزمون های آماری و سطح علمی پایان نامه متفاوت می باشد.  معمولاً هزینه انجام تحلیل آماری بر این اساس گرفته می شود که آیا اطلاعات خام گردآوری شده از طریق دانشجو وارد نرم‌افزار شده اند یا خیر. اگر اطلاعات داخل نرم‌افزار نباشد هزینه انجام تحلیل آماری می تواند تغییر پیدا کند.

  انواع و اقسام آزمون ها جهت انجام تحلیل آماری

   جهت انجام تحلیل آماری آزمون های متعددی موجود می باشد. آزمون های آماری طبق فرضیات تحقیق انتخاب خواهند شد و این فرضیات تحقیق می باشد که نشان می دهد اطلاعات پژوهش باید از چه دید آماری مورد ارزیابی واقع شود.  آزمون های پر اهمیت آماری شامل موارد زیر می شود:

  –  تحلیل آماری کوواریانس چند متغیره و تک متغیره

  –  تحلیل آماری رگرسیون چند متغیر

  –  تحلیل آماری اکتشافی

  –  تحلیل آماری همبستگی پیرسون

  –  تحلیل آماری معادلات ساختاری جهت مدل یابی

  –  تحلیل آماری مسیر جهت مدل یابی

  تفاوت میان تحلیل آماری مقاله با پایان نامه

   تحلیل آماری مقاله و پایان نامه دارای تفاوت هایی می باشند. در تحلیل آماری جهت انجام پایان نامه معمولا تحلیل ها از شاخص‌های آمار توصیفی مثل فراوانی، میانگین، انحرافات استاندارد و غیره آغاز می شود و با اجرای آزمون های پیش فرض پارامتریک و ناپارامتریک به تجزیه  استنباطی خواهد رسید.  برای نگارش فصل چهارم پایان نامه معمولا تجزیه ها به شکل مفصل انجام می شود.  در صورتیکه تحلیل آماری برای انجام مقاله معمولاً باید دارای پر اهمیت ترین تحلیل های صورت گرفته باشد و اطلاعات کمی به شکل کوتاه معمولاً در قالب دو یا سه جدول فراهم می‌شود.

  شیوه های مختلف انجام تحلیل آماری

    انجام تحلیل های آماری دارای تنوع های فراوانی می باشد‌. اینکه چه نوع آزمونی برای نتایج شما بهره گیری شود به عوامل متعددی مانند: عنوان مطالعه، ماهیت متغیر های مطالعه، هدف و فرضیات پژوهش بستگی دارد. طیف گسترده ای از اینگونه تحلیل ها شامل موارد زیر می شود:

  – انجام تحلیل آماری توصیفی

   انجام تحلیل آماری توصیفی از طریق نرم افزارهای متعدد آماری به شرح، نمایش و خلاصه سازی داده های دانشجویان می پردازد. آمار توصیفی در دو قسمت صورت می گیرد. در قسمت اول به شرح و خلاصه نویسی داده ها با بهره‌گیری از آمارهای توصیفی شایع مانند: درصد، فراوانی، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی می‌پردازد. قسمت دوم به بهره‌گیری از نمودارهای توصیفی مانند: نمودار دایره ای، نمودار میله ای، نمودار پراکنش به نمایش بصری اطلاعات می‌پردازد.

  – پیش فرض نرمالیتی برای انجام تحلیل آماری

   پیش فرض نرمالیتی برای انجام تحلیل آماری جزو یکی از پیش فرض های پر اهمیت برای انجام آزمون های پارامتری در آمار محسوب می‌شود که به دو شکل آزمونی و نموداری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

  – شیوه نمونه گیری و مشخص کردن حجم نمونه برای انجام تحلیل آماری

   برای گردآوری نمونه در یک مطالعه احتیاج‌ به معین کردن شیوه نمونه گیری و مشخص کردن حجم نمونه برای انجام تحلیل آماری می باشد.  بر اساس نحوه مطالعه شیوه گردآوری داده ها و غیره، شیوه نمونه گیری به سه شکل تصادفی، غیر تصادفی و یا چند مرحله مشخص می شود.  علاوه بر این برای اینکه بدانید چه مقدار نمونه باید گردآوری شود با بهره گیری از شیوه ها و فرمول های متعدد ریاضی حجم نمونه برای مطالعه شما از طریق موسسه ترسیم دانش  مشخص می‌شود.

  – انجام تحلیل آماری روایی و پایایی

   انواع و اقسام شیوه ها و نرم افزار های متعددی جهت اجرا و انجام تحلیل آماری روایی و پایایی موجود می باشد. خدمات انواع و اقسام تحلیل روایی شامل: روایی توصیفی و تفسیری،  روایی تمایز و تجربی،  روایی ارزیابی و نظری،  روایی همگرا و واگرا،  روایی پیش بینی کننده می باشد.  انواع و اقسام تحلیل پایایی شامل:  شیوه آزمون با آزمون،  فرم های موازی،  شیوه همسانی درونی،  شیوه دو نیمه کردن می باشد.

  – انجام تحلیل آماری همبستگی

   مشخص کردن اینکه آیا ارتباطی میان دو متغیر کمی و کیفی موجود می باشد یا خیر و همچنین مشخص کردن مقدار قدرت این ارتباط از انجام تحلیل آماری همبستگی بهره گیری می شود. از این رو باید به این نکته توجه داشت که تحلیل همبستگی با تحلیل رگرسیونی دارای تفاوت می باشد.

  – فرایند انجام تحلیل آماری سلسله مراتبی

   در نهادها و دستگاه‌های دولتی فرآیند تصمیم گیری دارای ساختار دشواری می باشد. فرایند انجام تحلیل آماری سلسله مراتبی جزو شیوه هایی  محسوب می‌شود که به مدیران و سیاستگذاران هنگام تصمیم گیری کمک می کند.  انواع و اقسام متعدد فرایند تصمیم گیری شامل:  تصمیم گیری برنامه ریزی شده و برنامه ریزی نشده،  تصمیم گیری های سازمانی و مدیریتی،  تصمیم گیری های فردی،  تصمیمات مرسوم و راهبردی می باشد.

   – انجام تحلیل آماری بقا

   انجام تحلیل آماری بقا یا قابلیت اعتماد جزو یکی از شاخه های تحلیل آماری محسوب می‌شود که اثر متغیرهای پیش بینی بر زمان تا رخ دادن یک رویداد را مورد ارزیابی قرار می دهد.

  دیدگاهتان را بنویسید