چاپ مقالات در نشریه

چاپ مقالات در نشریه مجلات معتبر داخلی و خارجی

هدف از آیین نامه تشویق چاپ مقالات در نشریه مجلات معتبر داخلی و خارجی  برای بیشتر شدن کیفیت کار های علمی منتشر کردن علم و دانش و افزایش سهم ایران در تولیدات علم جهانی الزامی باشد که چاپ مقالات در نشریه، مجلات دارای اعتبار و مجلات علمی به وسیله نهادها، موسسات، مرکزهای پژوهشی و آموزشی…

ادامه مطلب