ایندکس های معتبر جهت پذیرش مقالات داخلی و بین المللی

ایندکس های معتبر جهت پذیرش مقالات داخلی و بین المللی  یکی از اهمیت ترین معیار انتخاب ژورنال اهمیت دادن به قوانین تشویق  و پذیرش مقالات در دانشگاه ها می باشد. در حقیقت واحدهای تحقیق دانشگاه و نهادها بر اساس ارزیابی‌های خود چندین ایندکس معتبر را شناسایی می‌کنند و به مقالاتی امتیاز می‌دهند که در یک…

ادامه مطلب