تحلیل آماری

نرم افزار های ژنتیک کمی

روش استفاده از نرم افزار های ژنتیک کمی  به دلیل گسترش پیدا کردن علم و دانش در رابطه با ژنتیک نرم افزارهای متعددی طراحی و ساخته شده اند. هر کدام از این نرم افزار های ژنتیک دارای کاربرد بخصوصی هستند. هیچ نرم افزار ژنتیکی نمی‌تواند  به تنهایی کلیه الگوریتم ها و روش های محاسباتی را…

ادامه مطلب