مقاله نويسي

روش چاپ و انجام مقاله isi

روش چاپ و انجام مقاله isi  انجام مقاله isi به عنوان روشی برای بازگو کردن جزئیات اطلاعات می باشد که از طریق انجام پژوهش‌های علمی آن را گردآوری کرده و می‌توان از طریق مقالات علمی عقاید خود را از طریق بررسی و ارزیابی اطلاعات کسب شده در اختیار اطرافیان قرار داد.  با انجام مقاله isi…

ادامه مطلب
نتیجه مقاله isi

بخش نتایج مقاله isi را چگونه بنویسیم؟

بخش نتایج مقاله isi  را چگونه بنویسیم؟  این قسمت جزوه قسمت ساده بحث مقاله isi  می باشد که نتایج حاصل از آزمایش ها را نشان می دهد.  هدف در این قسمت گزارش بحث مقاله isi می باشد.  معمولاً دو عوامل اصلی در بیان قسمت نتیجه مقاله isi موجود می باشد. در آغاز کار دانشجویان باید…

ادامه مطلب