انجام رساله دكترا

آموزش جامع و انجام رساله اقتصاد

آموزش جامع و انجام رساله اقتصاد دوره کارشناسی ارشد و دکترا در هر کدام از رشته ها با نگارش پایان نامه و انجام رساله اقتصاد به پایان می رسد به همین خاطر انتخاب موضوع کار بسیار دشواری می باشد. برای دانشجویان انتخاب موضوع پایان نامه در رشته اقتصاد از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. ***پژوهشگر…

ادامه مطلب