تحلیل داده های کیفی

تعریف شاخص ایندکس

تعریف شاخص ایندکس انجام تحلیل آماری در حال حاضر شاخص های پر اهمیت در علم و دانش جای قضاوت در رابطه با کمیت و کیفیت تولیدات اشخاص، نهادها و موسسه ها در کشور می باشد.  شاخص کمی در عرضه علم و دانش مقدار مقاله های علمی و تحقیقی انتشار یافته در مجلات علمی نمایش شده…

ادامه مطلب
تجزیه و تحلیل آماری

تجزیه و تحلیل داده های پایان نامه

روش های تجزیه و تحلیل داده های پایان نامه  با گسترش پیدا کردن علم و دانش ابزارهای  تازه و جدید برای گردآوری،  شرح و توصیف،  تجزیه و تحلیل آماري، منتقل و ارائه اطلاعات از طریق محققان عرضه شده است. در حال حاضر شیوه‌های پژوهش در حال گسترده شدن می باشد. پس الزامی می باشد پژوهشگران،…

ادامه مطلب