انجام مطالعه موردي

انجام مطالعه موردی

مطالعه موردی چیست؟  مطالعه موردی، یک نوع مطالعه دقیق موضوعی بخصوصی مثل فرد، گروه، مکان و نهادها می باشد که معمولا در پژوهش های اجتماعی، آموزشی و تجاری می توان از آن استفاده کرد. انجام مطالعه موردي  در طرح تحقیقی انجام مطالعه موردی به طور معمول از شیوه های کیفی و گاهی اوقات از شیوه‌های…

ادامه مطلب