طرح تحقیق

طرح تحقیق

طرح تحقیق چیست و چگونه باید انتخاب کرد؟  نخستین گام برای انجام تحقیق علمی فراهم کردن طرح تحقیق می باشد. پژوهشگر باید طرح خود را آماده و آن را ارائه دهد و هنگامی که طرح  پیشنهادی دانشجو از طریق اساتید تایید شد می تواند تحقیق خود را آغاز کند. طرح پژوهش با کیفیت هنگامی دارای…

ادامه مطلب