رساله دكترا معماري

انجام رساله دكترا معماري

شرح انجام مقاله از رساله دکترا مهندسی معماری رشته معماری به طراحی شبیه سازی می پردازد و شامل تمرین های عملی می باشد.  مهندسین معماری قواعد اصلی رشته مهندسی را با علم سیستم های ساختمان ترکیب می کند. گرایش های انجام مقاله از رساله دکترا در رشته معماری شامل:  مهندسی سازه،  مهندسی برق معماری، مهندسی…

ادامه مطلب
پايان نامه معماري

شرح انجام پایان نامه معماری

شرح انجام پایان نامه معماری  رشته معماری جزو رشته مهندسی می باشد این رشته در واقع از هنر و فن ترکیب شده است. به  شکل کلی انجام پایان نامه معماری هنر و حرفه طراحی و ساختن ساختمان ها،  فضاهای شهری و سایر محیط های درونی و بیرونی برای مناسب با احتیاط های کارکردی و زیباشناسانه…

ادامه مطلب