لوگو ترسيم دانش

آموزش جامع نحوه دفاع از پایان نامه

آموزش جامع نحوه دفاع از پایان نامه یکی از علت های شایع که دانشجویان زمان دفاع از پایان نامه دچار دلهره می شود این است که می ترسند مطالب را که از مدت ها قبل آماده کرده بودند به فراموشی بسپارند و با خطر از دست رفتن اعتبارشان روبرو شوند. موسسه ترسيم دانش با بهره…

ادامه مطلب