مجوز دفاع کارشناسی ارشد

مراحل دفاع از مجوز رساله دکتری( پروپوزال)

مراحل دفاع از مجوز رساله دکتری( پروپوزال)  بر اساس گفت و گو های صورت گرفته در شورای تحقیقی دانشگاه در رابطه با  مجوز دفاع رساله دکترا با هدف افزایش کیفیت تحقیق دانشگاه و طبق آیین نامه دکترا وزارت علوم پژوهش موارد زیر را برای مراحل دفاع از رساله دکتری(پروپوزال)در نظر گرفته است: ***پژوهشگر گرامي با…

ادامه مطلب