تعریف متغیرهای تحقیق

تعریف متغیرهای تحقیق

تعریف متغیرهای تحقیق تعريف متغيرهاي تحقيق براي پژوهش و راهبرد اساسي در انجام پايان نامه بسيار كاربرد دارد. انسان ها در طول زندگی خود به طور دائم مشغول تحقیق و پژوهش هستند. البته باید به این نکته توجه داشت که آن تحقیقی اهمیت دارد که طبق اصول و قواعد در سطح علمی انجام شود. ***پژوهشگر…

ادامه مطلب