ليست بلك ليست دانشگاه

دانشگاه های معتبر و خلاق جهان

دانشگاه های معتبر و خلاق جهان  رتبه بندی خلاق ترین دانشگاه های معتبر از طریق پایگاه isi نشانگر این می باشد که تعداد مقالات مشارکتی دانشگاه با صنعت، تولید علم و دانش و مقدار اختراعات پر اهمیت ترین معیارهای خلاقیت در دانشگاه‌ها محسوب می‌شود. ***پژوهشگر گرامي با تكميل فرم زير با متخصصين و حرفه اي…

ادامه مطلب