ليست بلك ليست دانشگاه

دانشگاه های معتبر و خلاق جهان

دانشگاه های معتبر و خلاق جهان  رتبه بندی خلاق ترین دانشگاه های معتبر از طریق پایگاه isi نشانگر این می باشد که تعداد مقالات مشارکتی دانشگاه با صنعت، تولید علم و دانش و مقدار اختراعات پر اهمیت ترین معیارهای خلاقیت در دانشگاه‌ها محسوب می‌شود. ***پژوهشگر گرامي با تكميل فرم زير با متخصصين و حرفه اي…

ادامه مطلب
انواع مجلات و جورنال

انواع مجلات یا جورنال از نظر محتوا

انواع مجلات یا جورنال از نظر محتوا  مترادف مجلات نشریه های ادواری می باشند. اما واژه جورنال اکثرا درنشریات تخصصی تر به کار می رود. انواع مجلات یا جورنال یک قرن و نیم  قبل خصوصیات و هویت مجله های علمی را مشخص کرد. هدف از   جورنال این می باشد که نتیجه بخصوص از علوم طبیعی،…

ادامه مطلب