مقاله نويسي

روش چاپ و انجام مقاله isi

روش چاپ و انجام مقاله isi  انجام مقاله isi به عنوان روشی برای بازگو کردن جزئیات اطلاعات می باشد که از طریق انجام پژوهش‌های علمی آن را گردآوری کرده و می‌توان از طریق مقالات علمی عقاید خود را از طریق بررسی و ارزیابی اطلاعات کسب شده در اختیار اطرافیان قرار داد.  با انجام مقاله isi…

ادامه مطلب

ایندکس های معتبر جهت پذیرش مقالات داخلی و بین المللی

ایندکس های معتبر جهت پذیرش مقالات داخلی و بین المللی  یکی از اهمیت ترین معیار انتخاب ژورنال اهمیت دادن به قوانین تشویق  و پذیرش مقالات در دانشگاه ها می باشد. در حقیقت واحدهای تحقیق دانشگاه و نهادها بر اساس ارزیابی‌های خود چندین ایندکس معتبر را شناسایی می‌کنند و به مقالاتی امتیاز می‌دهند که در یک…

ادامه مطلب