تحلیل داده های کیفی

تعریف شاخص ایندکس

تعریف شاخص ایندکس انجام تحلیل آماری در حال حاضر شاخص های پر اهمیت در علم و دانش جای قضاوت در رابطه با کمیت و کیفیت تولیدات اشخاص، نهادها و موسسه ها در کشور می باشد.  شاخص کمی در عرضه علم و دانش مقدار مقاله های علمی و تحقیقی انتشار یافته در مجلات علمی نمایش شده…

ادامه مطلب
تجزیه و تحلیل آماری

نحوه استفاده از نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی

نحوه استفاده از نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی  تحلیل داده های کیفی به اطلاعاتی گفته می‌شود که عدد و ارقام در آن موجود نمی باشد و هر چیزی که در آن وجود دارد مطالب، نماد ها، جملات و همچنین تصاویر می باشد.  تحلیل داده های کیفی معمولاً به وسیله مصاحبه های عمیق جمع آوری…

ادامه مطلب