ساختار پایان نامه

چگونگی ساختار پایان نامه

چگونگی ساختار پایان نامه  پایان نامه یا رساله  نوشتاری می باشد که دانشجویان در رابطه با موضوع  رشته تحصیلی خود و برای کسب مدرک تحصیلی آن را ارائه می‌دهند.  در پایان نامه دانشجویان باید موضوع یا پرسشی را مورد ارزیابی قرار دهند و از طریق تجزیه و تحلیل آن و یا انجام آزمایش به آن…

ادامه مطلب