ساخت پرسشنامه

نحوه ساخت پرسشنامه مدیریت تضاد

نحوه ساخت پرسشنامه مدیریت تضاد  هدف از ساخت پرسشنامه مدیریت تضاد این می باشد که اشخاص را روشن می‌سازد.  چگونگی تکمیل و انجام پرسشنامه:  تصور کنید که در یک شرایط کاری با مخالفت مدیر خود روبه رو می شوید بعد از آن چگونه با این موقعیت مقابله می‌کنید و غالباً چه نوع برخوردی را انتخاب…

ادامه مطلب

روش های نوشتن پرسشنامه رهبری

روش های نوشتن پرسشنامه  رهبری چند عاملی و کاربرد آن روش های نوشتن پرسشنامه رهبری چند عاملی  به این صورت می باشد که در آغاز کار از ۷۸ مدیر اجرایی درخواست شد تا خصوصیات یک رهبر موثر را شرح دهند و  عامل اهمیت آنها را بازگو کنند و عقایدشان را در رابطه با نحوه عمل…

ادامه مطلب