تقدير و تشكر از استاد

تقدیر و سپاسگزاری از استاد راهنما

تقدیر و سپاسگزاری از استاد راهنما  سپاسگزاری از استاد راهنما در پایان نامه جزو یکی از پر اهمیت ترین صفحات در کلیه پایان نامه ها می باشد. در اين مقاله قصد داريم در مورد سپاس گذاري صحبت كنيم. اکثر اوقات تمایل داریم که از شخصی  قدردانی کنیم ولی نمی توانیم از طریق زبان و کلمات…

ادامه مطلب