تحلیل داده های کیفی

مروری بر پژوهش کیفی و نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی

مروری بر پژوهش کیفی و نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی  شیوه های متعددی برای تحلیل داده های کیفی و دسته بندی اطلاعات گردآوری شده در پژوهش کیفی موجود می باشد که به نوع پژوهش و مورد کاوی آنها بستگی دارد. هنگام پژوهش کیفی بعد از جمع آوری اطلاعات قدم بعدی تجزیه اطلاعات می باشد.…

ادامه مطلب