تجزیه و تحلیل آماری

نحوه استفاده از نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی

نحوه استفاده از نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی  تحلیل داده های کیفی به اطلاعاتی گفته می‌شود که عدد و ارقام در آن موجود نمی باشد و هر چیزی که در آن وجود دارد مطالب، نماد ها، جملات و همچنین تصاویر می باشد.  تحلیل داده های کیفی معمولاً به وسیله مصاحبه های عمیق جمع آوری…

ادامه مطلب