تحلیل داده های کیفی

تعریف شاخص ایندکس

تعریف شاخص ایندکس انجام تحلیل آماری در حال حاضر شاخص های پر اهمیت در علم و دانش جای قضاوت در رابطه با کمیت و کیفیت تولیدات اشخاص، نهادها و موسسه ها در کشور می باشد.  شاخص کمی در عرضه علم و دانش مقدار مقاله های علمی و تحقیقی انتشار یافته در مجلات علمی نمایش شده…

ادامه مطلب