كتابداري

شرح انجام پایان نامه کتابداری

شرح انجام پایان نامه کتابداری  در مجموعه رشته کتابداری و انجام پایان نامه کتابداری ایجاد راه ارتباط بین دو عنصر کتاب و بهره گیری کننده از کتاب می باشد.  دانشجویان این رشته مطالب و منبع های آنها را آموزش می بینند، از ویژگی های انواع و اقسام مواد منتشر شده اطلاع  پیدا می کند، علاوه…

ادامه مطلب