انتخاب موضوع پایان نامه

چگونه برای پایان نامه خود موضوع انتخاب کنیم؟

چگونه برای پایان نامه خود موضوع انتخاب کنیم؟ انتخاب موضوع پایان نامه برای پژوهش حجم فراوانی ندارد ولی جزو یکی از دشوارترین عوامل در رابطه با تحقیق محسوب می‌شود.  اگر دانشجو عنوان تحقیق خود را به شکل صحیح مورد انتخاب دهد. روش انتخاب موضوع پایان نامه در انجام تحقیق با مشکلات  مواجه نمی شود. موسسه…

ادامه مطلب