تحلیل داده های کیفی

تعریف شاخص ایندکس

تعریف شاخص ایندکس انجام تحلیل آماری در حال حاضر شاخص های پر اهمیت در علم و دانش جای قضاوت در رابطه با کمیت و کیفیت تولیدات اشخاص، نهادها و موسسه ها در کشور می باشد.  شاخص کمی در عرضه علم و دانش مقدار مقاله های علمی و تحقیقی انتشار یافته در مجلات علمی نمایش شده…

ادامه مطلب
آموزش نرم افزار تحلیل آماری

آموزش نرم افزار تحلیل آماری برای پایان نامه

آموزش نرم افزار تحلیل آماری برای انجام پایان نامه  آموزش نرم افزار تحلیل آماری برای انجام پایان نامه جزو یکی از پر اهمیت ترین مرحله در پایان نامه محسوب می شود.   برای انجام تحلیل آماری در آغاز کار باید مطالب و داده ها را به شکل میدانی آزمایشی و همچنین در کتابخانه ای گردآوری…

ادامه مطلب