رساله دكتري

آموزش انجام رساله دکتری

آموزش جامع انجام رساله دکتری انجام رساله دکترا مانند مقالات و پایان نامه ها نوعی تحقیق و نوشته ای می باشد که پیرامون موضوع بخصوصی از طریق دانشجویان در مقطع دکترا صورت می گیرد. یکی از پر اهمیت ترین  فرق های انجام رساله دکترا با سایر عنوان های تحقیق در زمان و مقطع می باشد. …

ادامه مطلب