انجام پروپوزال کارشناسی ارشد

اصول و قواعد انجام پروپوزال کارشناسی ارشد و دکترا

اصول و قواعد انجام پروپوزال کارشناسی ارشد و دکترا انجام پروپوزال کارشناسی ارشد و دکترا دارای اصول و قواعد  مشترک در شیوه پژوهش می باشند.  اشخاصی که به قواعد شیوه پژوهش آشنا باشد به راحتی می توانند به انجام پروپوزال کارشناسی ارشد و نگارش آن بپردازند. ***پژوهشگر گرامي با تكميل فرم زير با متخصصين و…

ادامه مطلب