رساله دكترا

آموزش انجام پروپوزال مدیریت دکتری

آموزش انجام پروپوزال مدیریت دکتری انجام پروپوزال مدیریت برای دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا حائز اهمیت می باشد. به دلیل اینکه دو سال مقطع کارشناسی ارشد و چهارسال مقطع دکترا مختص به انجام پروپوزال مدیریت می باشد.  دانشجویان علاوه بر انجام رساله دکترای مدیریت باید به انجام مقاله دکترا هم بپردازند. بدین معنا…

ادامه مطلب