رساله دكترا معماري

انجام رساله دكترا معماري

شرح انجام مقاله از رساله دکترا مهندسی معماری رشته معماری به طراحی شبیه سازی می پردازد و شامل تمرین های عملی می باشد.  مهندسین معماری قواعد اصلی رشته مهندسی را با علم سیستم های ساختمان ترکیب می کند. گرایش های انجام مقاله از رساله دکترا در رشته معماری شامل:  مهندسی سازه،  مهندسی برق معماری، مهندسی…

ادامه مطلب