شبيه سازي در پايان نامه

شبیه سازی در انجام پایان نامه

نحوه شبیه سازی برای انجام پایان نامه  برای انجام پایان نامه دانشجویان باید با قوانین و اصول  پایان نامه آشنایی پیدا کند.  یکی از این قانون ها بهره گیری از شبیه سازی پایان نامه می باشد. امکان دارد دانشجویان کمتر با این موضوع روبرو شده اند و تا به حال با جمله شبیه سازی براي…

ادامه مطلب
گروه كانوني ترسيم دانش

گروه کانونی برای انجام پایان نامه

گروه کانونی در تحقیق برای انجام پایان نامه برای آشنایی با گروه کانونی در تحقیق برای انجام پایان نامه احتیاج است تا پیش از هر اقدامی به شکل اصولی قوانین و برای روش انجام آن اطلاعات به دست آورید. گروه کانونی ترسیم دانش با استفاده از این مقاله سعی دارد دانشجویان را برای آشنایی با…

ادامه مطلب
انتخاب موضوع پايايان نامه

 انتخاب موضوع پایان نامه دکتری

انتخاب موضوع پایان نامه دکتری  برای انتخاب موضوع پایان نامه دکتری دانشجویان باید برای نگارش و تدوین آن  برنامه ریزی دقیق برای انجام پایان نامه خود  آشنایی پیدا کنند که موسسه ترسیم دانش با کادر مجرب و ماهری که دارد می تواند به دانشجویان را در این زمینه کمک کنند. انتخاب موضوع رساله دكتري نکات مهم…

ادامه مطلب
روش فرا تحليل

روش فرا ترکیب پایان نامه

روش فرا ترکیب در انجام پایان نامه  دانشجویان می توانند برای تحقیق خود از شیوه های گوناگونی استفاده کنند و بر اساس موضوع تحقیق پایان نامه خود یکی از روش های تحقیق را مورد انتخاب قرار دهند. یکی از شیوه های پژوهش برای نوشتن پایان نامه و تحقیق روش فراترکیب می باشد. تحقیق فراترکیب جزو…

ادامه مطلب
انجام پرسشنامه

نکات کاربردی پرسشنامه

نکات کاربردی برای انجام پرسشنامه پایان نامه  پرسشنامه پایان نامه یک شیوه کم هزینه برای انجام پایان نامه می باشد. این شیوه در بین دانشجویان برای نوشتن پایان نامه خود و گردآوری اطلاعات بسیار پر اهمیت و کاربرد فراوانی دارد. موسسه ترسیم دانش با فراهم کردن این مقاله  به دانشجویان کمک می‌کند تا بتوانند با …

ادامه مطلب
روش مشاهده در انجام پايان نامه

روش مشاهده در پایان نامه

روش مشاهده در پایان نامه  روش مشاهده در پایان نامه جزو یکی از ابزارهای کم هزینه برای نوشتن پایان نامه می باشد. روش مشاهده همانند سایر شیوه‌های تحقیق  دارای اصول و قوانین بخصوصی می باشد.  موسسه ترسیم دانش با به کارگیری این مقاله دانشجویان را با یکی از ابزارهای پر اهمیت برای نوشتن پایان نامه…

ادامه مطلب
دفاع از پایان نامه

جلسه دفاع از پایان نامه

جلسه دفاع از پایان نامه  برای جلسه دفاع از پایان نامه دانشجو علاوه بر اینکه باید مرحله های انجام پایان نامه را به بهترین نحو ارائه دهد باید بتواند از پایان نامه خود به صورت واضح و آشکار دفاع کند. دفاع از پایان نامه در غیر اینصورت کلیه زحمات آنها هدر می‌رود. یکی از دغدغه‌های…

ادامه مطلب
انجام تحليل آماري

روش تجزیه و تحلیل آماری

روش تجزیه و تحلیل آماری  با گذر زمان توسعه تکنولوژی و دانش های علمی برای گردآوری اطلاعات، تفسیر آنها، تجزیه و تحلیل آماری موضوعات مختلف و شیوه ارائه آن‌ها تغییر یافته است. علاوه بر این با توسعه پیدا کردن علم انسان ها، شیوه های پژوهش و ابزار پژوهش هم در حال گسترش می باشد. یکی…

ادامه مطلب