رساله دكتري

آموزش انجام رساله دکتری

آموزش جامع انجام رساله دکتری انجام رساله دکترا مانند مقالات و پایان نامه ها نوعی تحقیق و نوشته ای می باشد که پیرامون موضوع بخصوصی از طریق دانشجویان در مقطع دکترا صورت می گیرد. یکی از پر اهمیت ترین  فرق های انجام رساله دکترا با سایر عنوان های تحقیق در زمان و مقطع می باشد. …

ادامه مطلب
انجام مقاله ‏isi

تعریف اصطلاح proof جهت انجام مقالات

تعریف اصطلاح proof جهت انجام مقالات  این اصطلاح در نسخه های پیش از چاپ مقالات اهمیت دارد و در حقیقت به معنی دریافت تایید مقاله از طرف نویسنده می باشد. عبارت دیگر ژورنال ها پس از اینکه انجام مقالات صورت گرفت و  برای چاپ شدن آماده شد یک بار مقاله را برای نویسنده می فرستند تا…

ادامه مطلب