رساله علوم تربيتي

انجام رساله دكترا

شرح رساله علوم تربیتی برای انجام مقاله از پایان نامه  رساله دکترای علوم تربیتی برای انجام مقاله از پایان نامه در هر کدام از گرایش های این رشته بعد از شرح مشکل و نشان دادن ارتباط آن با سایر بخش‌های قبلی، اکنون باید شیوه ای را که تمایل دارید تا با استفاده از آن مشکلات…

ادامه مطلب
انجام مقاله ‏isi

تعریف اصطلاح proof جهت انجام مقالات

تعریف اصطلاح proof جهت انجام مقالات  این اصطلاح در نسخه های پیش از چاپ مقالات اهمیت دارد و در حقیقت به معنی دریافت تایید مقاله از طرف نویسنده می باشد. عبارت دیگر ژورنال ها پس از اینکه انجام مقالات صورت گرفت و  برای چاپ شدن آماده شد یک بار مقاله را برای نویسنده می فرستند تا…

ادامه مطلب