رساله دكترا

آموزش انجام مقاله دکترای بازاریابی

آموزش انجام مقاله دکترای بازاریابی انجام مقاله دکترای بازرگانی جزو مواردی می باشد که دانشجویان برای وارد شدن به دنیای کسب و کار به آن احتیاج دارند. بازاریابی در مقطع دکترا شامل ارزیابی فرآیند نوظهور در بازاریابی، احتیاج های مشتری و ایجاد سیاست ها و استراتژی های قدرتمند جهت تأمین این احتیاج ها می باشد.…

ادامه مطلب
انجام رساله دكتري برق

انجام رساله دکتری در رشته مهندسی برق

آموزش انجام رساله دکتری در تهران جهت رشته مهندسی برق انجام رساله دکتری در تهران جهت رشته مهندسی برق و سایر شهرها صورت می گیرد. این گرایش در رابطه با طراحی، گسترش و کار با سیستم های الکترونیکی می باشد.  مهندسین رشته برق با طراحی ساخت و محافظت از سیستم های کنترل الکتریکی و تجهیزات…

ادامه مطلب