رساله دكترا

آموزش انجام مقاله دکترای بازاریابی

آموزش انجام مقاله دکترای بازاریابی انجام مقاله دکترای بازرگانی جزو مواردی می باشد که دانشجویان برای وارد شدن به دنیای کسب و کار به آن احتیاج دارند. بازاریابی در مقطع دکترا شامل ارزیابی فرآیند نوظهور در بازاریابی، احتیاج های مشتری و ایجاد سیاست ها و استراتژی های قدرتمند جهت تأمین این احتیاج ها می باشد.…

ادامه مطلب