رساله الهيات

آموزش انجام رساله الهیات و معارف اسلامی

آموزش انجام رساله الهیات و معارف اسلامی انجام رساله الهیات و معارف اسلامی همانگونه که از نام آن مشخص است مربوط به علوم انسانی می‌شود و اساس آن را معارف اسلامی تشکیل می دهد.  به علت اینکه بیشتر منابع مربوط به رشته الهیات شامل قرآن و احادیث می باشد برای سرفصل های این رشته باید…

ادامه مطلب