انجام مقاله ‏isi

تعریف اصطلاح proof جهت انجام مقالات

تعریف اصطلاح proof جهت انجام مقالات  این اصطلاح در نسخه های پیش از چاپ مقالات اهمیت دارد و در حقیقت به معنی دریافت تایید مقاله از طرف نویسنده می باشد. عبارت دیگر ژورنال ها پس از اینکه انجام مقالات صورت گرفت و  برای چاپ شدن آماده شد یک بار مقاله را برای نویسنده می فرستند تا…

ادامه مطلب