روانشناسی بالینی

نحوه انجام پایان نامه روانشناسی بالینی

نحوه انجام پایان نامه روانشناسی بالینی دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد بعد از به اتمام رساندن دوره تحصیلی خود باید به انجام پایان نامه روانشناسی بالینی بپردازند. روانشناسی بالینی جزو شاخه ای از روانشناسی محسوب می‌شود که به درک و فهم، پیش‌بینی و معالجه نابهنجاری ها،  ناتوانی های شناختی روان شناختی و رفتاری می پردازد…

ادامه مطلب
عنوان پایان نامه های رشته روانشناسی

نحوه انجام پایان نامه ر‌وانشناسی صنعتی

نحوه انجام پایان نامه ر‌وانشناسی صنعتی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی صنعتی باید بعد از به اتمام رساندن دوره تحصیلی خود به انجام پایان نامه روانشناسی بپردازند.  نخستین قدم انتخاب موضوع در روانشناسی صنعتی محسوب می شود که طبق علاقه دانشجویان صورت می‌گیرد. بعد از انتخاب کردن موضوع باید به انجام پروپوزال روانشناسی…

ادامه مطلب