انتخاب موضوع پايايان نامه

 انتخاب موضوع پایان نامه دکتری

انتخاب موضوع پایان نامه دکتری  برای انتخاب موضوع پایان نامه دکتری دانشجویان باید برای نگارش و تدوین آن  برنامه ریزی دقیق برای انجام پایان نامه خود  آشنایی پیدا کنند که موسسه ترسیم دانش با کادر مجرب و ماهری که دارد می تواند به دانشجویان را در این زمینه کمک کنند. انتخاب موضوع رساله دكتري نکات مهم…

ادامه مطلب
پژوهشگر موفق

پژوهشگر موفق

ویژگی های شخصیتی یک پژوهشگر ویژگی یک پژوهشگر از لحاظ شخصیتی باید به صورتی باشد که پیرامون خود را به‌صورت  دقیق و موشکافانه نگاه کند. پژوهشگر موفق همچنین  نسبت به پیرامون خود بسیار حساس و تفکر پرسشگر داشته باشد.  پژوهشگر موفق دارای ذهن کنجکاو در رابطه با به دست آوردن جواب های پرسش های خود…

ادامه مطلب
انتخاب موضوع

انتخاب موضوع پايان نامه

چگونگی انتخاب موضوع پایان نامه  تصمیم گرفتن در رابطه با چگونگی انتخاب موضوع پایان نامه یا پروژه های تحقیقاتی نخستین گامی است که نشان می دهد تحقیق شما به خوبی پیش رفته است. در ابتدا به دانشجويان و پژوهشگران در مقاطع ارشد و دكتري پيشنهاد مي كنيم جهت انتخاب كردن موضوع پايان نامه از موسسه…

ادامه مطلب