انتخاب استاد راهنما

انتخاب استاد راهنما

استاد راهنما برای انجام پایان نامه استاد راهنما براي انجام پايان نامه از الزامات مي باشد به دليل اينكه بايد راه را هموار تر كند. دانشجویان پیش از آغاز انتخاب واحد برای انجام پایان نامه باید  شناخت کافی در رابطه با استاد راهنمای خود داشته باشند. همینطور در رابطه با پایان نامه استاد راهنمای خود…

ادامه مطلب