نگارش پایان نامه

چگونگی نگارش پایان نامه | شیوه تدوین پایایان نامه

چگونگی نگارش پایان نامه | شیوه تدوین پایایان نامه  پایان نامه کارشناسی ارشد جزو نوشته هایی می باشد که دارای خلاصه نویسی پایان نامه به زبان فارسی به انگلیسی، لیست شرحی از مطالب، لیست تصاویر، جدول ها و نمودارها،  نوشتن مقدمه و تاریخچه کوتاه،  مبانی نظری و مروری بر فعالیت های صورت گرفته،  گفت و…

ادامه مطلب