تحلیل داده های کیفی

تحلیل داده های کیفی تم یا مضامین

تحلیل داده های کیفی تم یا مضامین  یکی از شیوه‌های تحلیل داده های کیفی شیوه تحلیل تم یا مضامین می باشد. موسسه ترسیم دانش با استفاده از این مقاله قصد دارد تا به معرفی تحلیل تم و  مراحل آن بپردازد.  تحلیل تم شیوه ای برای مشخص کردن تجزیه و بازگو کردن الگو های موجود در…

ادامه مطلب
تحلیل آماری

نرم افزار های ژنتیک کمی

روش استفاده از نرم افزار های ژنتیک کمی  به دلیل گسترش پیدا کردن علم و دانش در رابطه با ژنتیک نرم افزارهای متعددی طراحی و ساخته شده اند. هر کدام از این نرم افزار های ژنتیک دارای کاربرد بخصوصی هستند. هیچ نرم افزار ژنتیکی نمی‌تواند  به تنهایی کلیه الگوریتم ها و روش های محاسباتی را…

ادامه مطلب