دفاع از پایان نامه

جلسه دفاع از پایان نامه

جلسه دفاع از پایان نامه  برای جلسه دفاع از پایان نامه دانشجو علاوه بر اینکه باید مرحله های انجام پایان نامه را به بهترین نحو ارائه دهد باید بتواند از پایان نامه خود به صورت واضح و آشکار دفاع کند. دفاع از پایان نامه در غیر اینصورت کلیه زحمات آنها هدر می‌رود. یکی از دغدغه‌های…

ادامه مطلب