مقدمه انجام پایان نامه مدیریت

 یکی از پر اهمیت ترین قسمت های یک پژوهش فصل نتیجه گیری و پیشنهادات آن می باشد. اکثر تلاش‌هایی که در پژوهش انجام می‌شود در حقیقت برای دست پیدا کردن به نتیجه گیری و پیشنهادات پژوهش می باشد. به دلیل اینکه هدف از انجام پایان نامه مدیریت پیدا کردن راهکار برای مشکلات می باشد که موجود هستند و یا در مراحل پژوهش آشکار می شود و مورد شناسایی قرار می‌گیرد. برخی اوقات این مشکلات هزینه و انرژی فراوانی را در جامعه ایجاد می کند که باعث کاهش هدف و اثربخشی آن می شود و برای رسیدن به نتایج مدنظر مانع می شوند.

  ***پژوهشگر گرامي با تكميل فرم زير با متخصصين و حرفه اي ها در رشته خود ارتباط بگيريد***


  ***كار خود را به متخصصان و حرفه‌اي ها واگذار كنيد***
  ***** پژوهشگر گرامي جهت مشاوره رايگان فرم زير را تكميل نمائيد در كمترين زمان با شما تماس گرفته مي شود! *****


   در این قسمت به نتیجه گیری در رابطه با اطلاعات پایان نامه مدیریت پرداخته می شود. در آغاز کار اطلاعات تحقیق و نتیجه گیری حاصل از آن مورد ارزیابی بازار سهام نسبت به سود در بورس قرار می گیرد.  در بخش بعد پیشنهادات پژوهش که از نتایج تحقیق کسب شده ارائه می‌شود و بعد از آن پیشنهادات برای پژوهش های بعدی  جهت انجام پایان نامه فراهم می شود.

  چکیده تحقیق جهت انجام پایان نامه مدیریت

   هدف از انجام پایان نامه این می باشد که واکنش بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس مورد بررسی واقع شود. تا سرمایه‌گذاران طبق تاثیر و رابطه این عوامل با سود به دست آمده از سرمایه‌گذاران سهام به انتخاب سهامی مبادرت بپردازند.

  حسابداری یک نوع سیستم اطلاعاتی می باشد که  اطلاعات درست و به موقع را در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهد تا آنها بتوانند با استفاده از این اطلاعات برای تصمیم گیری خود بهره گیری کنند.  یکی از عوامل پر اهمیت در حسابداری فراهم کردن اطلاعات مفید برای سرمایه‌گذاران و مشخص کردن ارزش اوراق بهادار از طریق تصمیمات آگاهانه آنها می باشد.  اطلاعات مفید به اطلاعاتی گفته می‌شود که واجد خصوصیات کیفی هستند.

  انجام پایان نامه مدیریت

  انجام پایان نامه

  این خصوصیات مانند مربوط بودن و قابل متکی بودن می باشد.  مربوط بودن بدین معنا می باشد که اطلاعات حسابداری باید مهارت به وجود آوردن تفاوت در یک تصمیم گیری را داشته باشد. سازمان های حرفه ای حسابداری تاکید دارند که بتوانند قالب های صورت های مالی و اطلاعات سودمندی را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد  که بتوانند اطلاعات حسابداری، اطلاعات مفید و مورد احتیاج  سرمایه گذاران را افزایش دهند.  هدف اصلی  حسابداری برآورده کردن احتیاج های اطلاعاتی بازار سرمایه می باشد.

  باید به این نکته توجه داشت که سرمایه‌گذاران بدون اهمیت دادن به یک سری از عوامل نمی توانند نتیجه مناسبی از سرمایه گذاری خود به دست آورند.  یکی از عواملی که سرمایه‌گذاران در سرمایه‌گذاری به آن اهمیت می دهند به دست آوردن سود می باشد. به شکلی که می توان بیان کرد هدف اصلی سرمایه‌گذاران به دست آوردن سود و بازدهی آن می باشد. بررسی سودمندی اطلاعات حسابداری در رابطه با سود یا مربوط بودن اطلاعات به عنوان هدف اصلی در تحقیق های حسابداری مالی می باشد.

   برای انجام پایان نامه مدیریت و کار پژوهشی فرضیاتی موجود می باشد که باید در حین پژوهش به آن اهمیت داد که شامل موارد زیر می شود:

   فرضیات یک: ارتباط معناداری میان نقد شوندگی سهام و اعلامیه های سود نقدی موجود می باشد.

   فرضیات دو:  ارتباط معناداری میان بازده قیمت سهام و اعلامیه های سود نقدی موجود می باشد

   فرضیات ۳:  ارتباط معناداری میان بازده نقدی سهام و اعلامیه‌های سود نقدی موجود می باشد.

   فرضیات ۴:  ارتباط معناداری میان بازه تمامی سهام و اعلامیه های سود نقدی موجود می باشد.

   فرضیات ۵:  ارتباط معناداری میان تفاضل بازده قیمتی سهام با میانگین بازده ها و همچنین اعلامیه های سود نقدی موجود می باشد.

   با وجود این پنج فرضیات کار پژوهش جهت پایان نامه مدیریت آغاز می شود.  متغیرها به شکل مدل هایی برای بررسی فرضیات و تنظیم مدل ها استنتاج می‌شوند.

  انجام پایان نامه مدیریت

  انجام پایان نامه مدیریت

   بعد از مشخص کردن متغیرها سعی و تلاش جهت بررسی شیوه ای برای اجرای پژوهش ادامه پیدا می کند و شیوه رگرسیون چند متغیره طبق مدل های مربوطه استفاده می شود. بعد از اینکه شیوه تحقیق و پژوهش برای انجام پایان نامه مدیریت معین شد با بهره‌گیری از ابزارهای مطلوب و اطلاعات مورد احتیاج برای آزمون فرضیات گردآوری، طبقه‌بندی، بررسی و ارزیابی و در آخر فرضیات آزمون می شوند. نتیجه به دست آمده از آزمون های آماری فرضیات در قسمت فصل چهارم ارائه می گردد.

  بهره گیری از مشاوره جهت انجام پایان نامه مدیریت

   جهت انجام پایان نامه مدیریت اگر دانشجو در مسیر صحیح واقع شود می‌تواند به موفقیت برسد.  انجام پروپوزال مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا تنها یک پژوهش ۱۰ صفحه ای نمی باشد. بلکه آغاز راهی برای راه پیدا کردن به مقطع های بالاتر تحصیلی و دریافت کردن پذیرش در دانشگاه های بزرگ می باشد. برای انجام پایان نامه مدیریت باید به صورتی عمل کنید تا بتوانید پایان نامه خود را در مقالات isi به چاپ برسانید.

  در این گونه موارد استفاده از راهنمای جامع و کامل برای انجام پایان نامه مدیریت اهمیت دارد. به دلیل اینکه به دانشجویان کمک می‌کنند تا بتوانند این مسیر طولانی را در مدت زمان کم طی کنند.  مشاوره انجام پروپوزال مدیریت دانشجویان را در کلیه مراحل پایان نامه از انتخاب موضوع گرفته تا نگارش پروپوزال در روز دفاعیه یاری می کنند.

  مراحل انجام پروپوزال مدیریت  در پایان نامه

    انجام پروپوزال مدیریت در پایان نامه دارای مراحل متعددی می باشد که می توان به موارد زیر اشاره داشت:

  ۱. انتخاب موضوع پایان نامه جهت انجام پروپوزال مدیریت

   نخستین مسئله‌ای که در انجام پروپوزال مدیریت در پایان نامه اهمیت دارد انتخاب موضوع  می باشد.  دانشجویان باید طبق مقطع تحصیلی خود در آغاز کار زمینه تحقیق علاقه خود و بعد از آن موضوع پایان نامه خود را مورد انتخاب قرار دهند. انتخاب موضوع برای انجام پایان نامه مدیریت از طریق استاد راهنما و مشاوره صورت می‌گیرد. برخی اوقات دانشجویان با پژوهش و ارزیابی فراوان موضوع مد نظر خود را ارائه می دهند تا استاد راهنما یکی از آنها را انتخاب کند.  دانشجویان در  انواع رشته های مدیریت جهت انجام پروپوزال مدیریت باید موضوعات جدید و مفید متناسب با خود را مورد انتخاب قرار دهند.

   ۲. مطمئن شدن از  جدید بودن موضوع پایان نامه

   نخستین مسئله هنگام انجام پروپوزال مدیریت و پایان نامه این می باشد که  مطمئن باشیم  موضوع پایان نامه تکراری نمی باشد.  بیشتر دانشجویان جهت انتخاب موضوع پایان نامه موضوعات مورد علاقه خود را انتخاب می کند. ولی پیش از آن باید اطمینان داشته باشند که موضوع پایان نامه جهت انجام پروپوزال مدیریت تکراری نیست به دلیل اینکه در صورت معین شدن تکراری بودن موضوع کلیه سعی و تلاش های دانشجو بی فایده می باشد.

  ۳.  نحوه انجام پروپوزال مدیریت و نوشتن آن

   بعد از انتخاب موضوع نوبت به  نوشتن پروپوزال می باشد. با دریافت تاییدیه در پروپوزال دانشجویان می توانند به شکل رسمی کار خود را شروع کند و می توانند به انجام پروپوزال مدیریت و نگارش پایان نامه خود بپردازند.  معمولاً در هر دانشگاهی  قواعد بخصوص برای انجام پروپوزال مدیریت و نوشتن آن موجود می باشد.  چگونگی نوشتن پروپوزال به صورت کلی در دانشگاه‌ها مشابه می باشد اما در برخی از دانشگاه‌ها اختلافات کوچکی وجود دارد.  بنابراین بهتر می باشد که دانشجویان پیش از نوشتن پروپوزال با قواعد آن آشنایی کامل پیدا کنند.

  آن چیزی که هنگام انجام پروپوزال مدیریت باید ارائه شود پرداختن به ایده کلی طرح تحقیق می باشد. دانشجویان باید به خوبی توضیح دهند که به چه علت این موضوع برای آنها اهمیت دارد.  هنگام نوشتن پروپوزال اگرچه کلیه قسمت ها مورد ارزیابی واقع می شود ولی باید استاد راهنما قانع شود که آیا طرح طراحی شده ارزش پرداختن به آن را دارد. پس به این نکته توجه داشته باشید که هدف  پژوهش در نوشتن پروپوزال الزامی می باشد و باید هدف به شکل دقیق بیان شود.

  دیدگاهتان را بنویسید