تعریف متغیرهای تحقیق

تعريف متغيرهاي تحقيق براي پژوهش و راهبرد اساسي در انجام پايان نامه بسيار كاربرد دارد.

انسان ها در طول زندگی خود به طور دائم مشغول تحقیق و پژوهش هستند. البته باید به این نکته توجه داشت که آن تحقیقی اهمیت دارد که طبق اصول و قواعد در سطح علمی انجام شود.

  ***پژوهشگر گرامي با تكميل فرم زير با متخصصين و حرفه اي ها در رشته خود ارتباط بگيريد***


  ***كار خود را به متخصصان و حرفه‌اي ها واگذار كنيد***
  ***** پژوهشگر گرامي جهت مشاوره رايگان فرم زير را تكميل نمائيد در كمترين زمان با شما تماس گرفته مي شود! *****


   موسسه ترسیم دانش این افتخار را دارد که به ارائه خدمات مشاوره در انجام روش تحقیق، آموزش نحوه مطالعات نظری، آموزش داده پردازی برای طرح‌های آماری، مشاوره برای انجام تحلیل آماری، آموزش برای نگارش قسمت های آماری در پایان نامه و طرح های تحقیقی به شکل آنلاین می‌پردازد. در این قسمت پر اهمیت ترین موضوع در رابطه با شیوه تحقیق و انجام تحلیل آماری در فصل های پر اهمیت برای محققان گردآوری و دسته‌بندی می باشد.

  موسسه ترسیم دانش قصد دارد در این مقاله انواع و اقسام متغیرهای پژوهش را برای انجام پایان نامه برای دانشجویان معرفی کند. به دلیل اینکه متغیرهای تحقیق در قسمت های متعدد برای پایان نامه و انجام تحلیل آماری بسیار کاربرد دارد.

  تعریف متغیرهای تحقیق

  تعریف متغیرهای تحقیق

  تعریف متغیر تحقیق

   متغیر مسئله ای می باشد که مقدار و اندازه آن در حال تغییر است و می تواند ارزش های عددی متنوعی را قبول کند بدین معنا که دارای پراکندگی می باشد. پس هر چیزی که در پیرامون ما موجود است یک نوع متغیر تحقیق محسوب می شود.  به صورتی که محقق می تواند خصوصیات آن را ببیند، مدیریت و حتی در آن دخالت کند. متغیر می‌تواند از یک شخص به شخص دیگر یا از یک مشاهده به سایر مشاهده های دیگر مقدار های متعددی را بپذیرد و  اعداد و ارزش هایی را برای آن ها ایجاد کند. به طور نمونه x یک نوع نماد متغیر محسوب می شود بدین معنا که می توان مقدار عدد های متنوعی را در کنار آن قرار داد. علاوه بر این متغیر x  توانایی دربرگرفتن مقدارها، مثل نمره یک امتحان هوش را دارد  این نوع مقدار ها در زمان های متعدد برای یک چیز یا یک فرد می تواند تفاوت داشته باشد.

  انواع و اقسام متغیر تحقیق برای انجام پایان نامه

  متغیر تحقیق را می توان طبق معیارهای متعدد آنها به طبقه بندی کردن پرداخت. گاهی اوقات در این طبقه بندی ها به خاطر نبود امکان جداسازی دقیق انواع متغیرها از یکدیگر به همپوشانی پرداخته می شود.  انواع و اقسام متغیر ها شامل موارد زیر می شود:

  ۱.  متغیر مستقل

   متغیر مستقل یک نوع از خصوصیات پیرامون فیزیکی یا اجتماعی محسوب می‌شود که پس از انتخاب شدن یا دستکاری شدن آن از طریق محقق مقدار هایی را قبول می کند تا بتوان بر روی سایر متغیرهای دیگر تاثیر آن را مشاهده کرد. به عقیده بعضی از پژوهشگران ویرایش متغیر مستقل و وابسته خصوصیات تحقیق هایی می باشد که دارای هدف مشخص ارتباط علت و معلول بین متغیرها می باشد.

  نظر بعضی از محققان این می باشد که متغیر تحقیق در رابطه با مسائل غیر فیزیکی بدون معنا هستند.  با ایجاد تغییر در یک متغیر مستقل،  تغییر هایی در متغیر وابسته ایجاد می شود.  پس در آزمایش‌های مختلف تجربی متغیر مستقل همان محرکی محسوب می‌شود که دلیل فرضیات برای همان متغیر وابسته می باشد  و می‌تواند علت و معلول احتمالی به حساب آید‌. به طور نمونه هنگامی که x  و بعد از آن y  میان مقدمه x  و نتیجه آن y  می شود به نوعی رابطه شرطی ایجاد کرده است.

  ۲.  متغیر وابسته

  متغیر وابسته متغیری محسوب می شود که هدف محقق توصیف یا پیش‌بینی تغییرپذیری در آن می‌باشد که باید مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد‌.  می‌توان از طریق کشف، بررسی و ارزیابی کلیه عوامل تاثیرگذار جواب ها یا راهکارهایی را برای مسئله پیدا کرد. اکثر محققان به مقدار و نحوه اندازه گیری این متغیرها علاقه مند می باشد. متغیرهای وابسته از طریق وارد کردن، از بین بردن یا عوض کردن کمیت و کیفیت متغیرهای مستقل آشکار خواهند شد به صورتی که یا کامل از بین می‌رود یا عوض می‌شوند.

  ۳.  متغیر تعدیل گر

   متغیر تحلیل گر برای شرح متغیر مستقل از آن استفاده می شود که در حقیقت جزو متغیر مستقل ثانویه به حساب می آید که محقق باید با موثر بودن آن در رابطه با متغیر مستقل اصلی و وابسته آشنا باشد. دلیل به کارگیری متغیر تعدیل گر این می باشد که تا مشخص شود آیا تغییر در ارتباط میان متغیر اصلی و وابسته موثر می باشد یا خیر.  اگر محقق قصد شناسایی ارتباط میان متغیر مستقل و متغیر تحقیق مورد مشاهده را داشته باشد و از طرفی دیگر این را بداند که گاهی اوقات اثر متغیر مستقل و وابسته بر اساس متغیر دیگری صورت می‌گیرد. این متغیر سوم در حقیقت جزو متغیر تعدیل‌گر محسوب می شود.

  ۴.  متغیر مداخله گر

   متغیر مداخله گر برای نشان دادن عملکردهای ذهنی که به شکل مستقیم قابل مشاهده نمی باشد. X و y از طریق متغیر سوم مثل z (تعدیل گر) عوض خواهد شد. در بررسی و ارزیابی نهایی می تواند متغیر z  را به عنوان یک متغیر تعدیل گر  منصوب کرد.

    نقش اصلی متغیر تعدیل گر در رابطه با تحقیق مانند نقش کاتالیزور در شیمی می باشد که بدون استفاده از دخالت مستقیم مشخص می کند که واکنش های شیمیایی به چه صورت انجام می شود. به عبارتی دیگر متغیر تحقیق سومی وجود دارد که دارای تاثیر گذاری قوی در میان متغیر مستقل و وابسته می‌باشد و ارتباطات مورد نظر اولیه میان متغیرهای مستقل و وابسته را عوض می کند.

   هر چیزی که در ذهن موجود می باشد و نمی توان آن را مشاهده کرد یا احساس کرد از متغیر مداخله گر صورت می گیرد. محققان بر این متغیر برای آگاه سازی از موثر بودن متغیر مستقل بر متغیر وابسته تمرکز دارند. موثر بودن متغیرهای مداخله گر را می‌توان از طریق واکنش های پدیده‌ها مدیریت کرد بنابراین از این گونه موثر بودن به علت آنکه در اعتبار درونی و بیرونی  تحقیق تاثیر می گذارد باید در تجزیه و تحلیل نهایی تحقیق از آن استفاده شود.

  تعریف متغیرهای تحقیق

  تعریف متغیرهای تحقیق

  ۵.  متغیر مدیریت و کنترل یا مداخله گر مهار شده

   برای انجام یک تحقیق نمی توان به شکل همزمان تاثیرگذاری کلیه متغیر تحقیق را با یکدیگر مورد ارزیابی قرار داد. پس محقق اثر قسمتی از متغیرهایی که در رابطه با متغیرهای مستقل و وابسته دخالت دارند آنها را مدیریت می‌کند که این نوع متغیر تحقیق متغیر کنترل یا مدیریت نامیده می شود.

   فرق میان متغیرهای کنترل با تعدیل گر در این می باشد که اثرهای متغیرهای کنترل کاملاً از بین می رود در صورتی که در متغیرهای تعدیل گر اثر های آن مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.  باید به این نکته توجه داشت که  برای بازگو کردن فرضیه ها اشاره ای به متغیرهای کنترل نخواهد شد بنابراین الزامی می باشد که تعیین شود متغیرهای کنترل به چه صورت حذف یا خنثی شده اند. محقق باید متغیرهایی را مورد کنترل و مدیریت خود قرار بدهد که بر یک یا در هر دو متغیر موثر می باشد یا اینکه می‌توانند میان دو متغیر نقش متغیر مداخله گر را  داشته باشد.

  متغیر های گسسته به متغیر تحقیق می گویند که فقط در یک محدوده معین شده مقدار بخصوصی داشته باشند. این نوع متغیر، اسمی و ترتیبی می باشد مثل جنسیت میان زن و مرد.

  ۷.  متغیرهای پیوسته

   متغیرهای پیوسته به متغیرهای گفته می‌شود که  توانایی داشتن هر مقداری را  دارند و در سطح فاصله ای قابل اندازه گیری هستند مثل سن یا وزن و غیره.

  ۸‌.  متغیرهای کمی

   متغیر کمی جزو متغیرهای می باشند که از لحاظ مقدار با یکدیگر دارای فرق هستند.

  ۹. متغیرهای کیفی

   متغیرهای کیفی جزوه متغیرهای محسوب می شوند که دارای انواع و اقسام متعددی می باشند، مثل:  مفید بودن‌، دارای جذابیت و‌.‌.‌

  دیدگاهتان را بنویسید